Həllər
"İT Solutions"la əməkdaşlıq – yeni texnologiyalara doğru addım, Sizin biznesinizin səmərəliliyinin və gəlirliliyinin artırılmasıdır!
İT xidmətlərini, haqlı olaraq, bu gün ən çox tələbat duyulan xidmətlərdən birinə aid etmək olar. Bir çox istehsal prosesləri tam və ya qismən kompüter texnikasına ötürülür, internet vasitəsilə müqavilələr bağlanır və artıq alışdığımız əşyaların əksəriyyəti də elektron “tərkibli”dir. Bu gün müəssisədə yaxşı proqram təminatının və yüksək texnologiyalı avadanlığın olması keçici həvəs deyil, daim artan rəqabətin diktə etdiyi zərurətdir.

IT Solutions şirkətinin mütəxəssisləri istehsalat proseslərinin uğurla fəaliyyət göstərməsi və sabit gəlir gətirməsi üçün avtomatlaşdırmanı necə təşkil etmək lazım olduğunu dəqiq bilir. Bizim mütəxəssislərimiz öz işinin spesifikasını dərk edir, onu öyrənir və hər hansı işə başladıqda, onu mükəmməl surətdə yerinə yetirir!
Sizin təşkilatda heç kimin yerinə yetirmədiyi səlahiyyətlərin bir hissəsini üzərimizə götürməyimiz bizim İT xidmət kataloqunun bəndlərindən biridir. Şirkətiniz daxilində informasiya texnologiyalarının keyfiyyətini təmin edən şöbəni saxlamaq hər müəssisənin işi deyil. Buna görə də, bir çox şirkət bu fəaliyyət seqmentini autsorsinqə verir. Bu cür İT həlli kompüter təminatına xidmət, onun bölüşdürülməsi və idarə edilməsi proseslərini məsafədən yerinə yetirməyə imkan verir. İşin bu hissəsini bizə etibar etmək – minimal sərmayə ilə yüksək nəticələr əldə etmək deməkdir. İT xidmətin qiyməti sahənin icarəsindən və stasionar işləyən əməkdaşların əmək haqqından xeyli ucuz başa gələcək.

Bizim İT xidmətlər kataloquna nələr daxildir?

Şirkətimizin İT xidmətlər kataloqu – istənilən miqyaslı, kiçik və böyük biznes üçün təklif etdiyimiz vahid kompleks İT həll vasitələridir. “IT Solution” Sizin üçün konkret nə ilə faydalı ola bilər?
1
Siz proqram təminatının tətbiqi, onun işinin optimallaşdırılması, əməkdaşlarınızın sistemdən istifadə prinsiplərinə yiyələnməsi üzrə ixtisaslı yardım ala bilərsiniz. Banklar, dövlət idarələri, mobil rabitə operatorları, informasiya strukturları və digər fəaliyyət sahələri üçün proqramlar – biz hər biri üçün uyğun PT seçib quraşdıracağıq!
2
Nə seçəcəyinizi və məhz hansı İT xidmətlərindən istifadə edəcəyinizi bilmirsiniz? Bu, tamamilə qanunauyğundur, axı bu suala cavab vermək üçün o sahədə kifayət qədər bilgiyə və böyük təcrübəyə malik olmaq lazımdır. Konsaltinq – bizim işimizin bir hissəsidir, buna görə də, biz Sizə ən optimal həll vasitəsini tövsiyə edə bilərik.
3
Kompüterlərin, ofis təşkilat texnikasının, infokioskların, videomüşahidə kameralarının və Sizin biznesinizlə bağlı digər texnikanın mükəmməl işini təşkil etmək – iş prosesinin keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmaq deməkdir. “IT Solutions“un mütəxəssisləri avadanlıqları sazlayacaq, onlara müntəzəm xidmət göstərilməsini və dəstəklənməsini təmin edəcək.
Digital Signage həlləri
IT Solutions şirkəti Sizə Ödəniş terminallarınından istifadə etməklə, ödənişin daha rahat üsulunu təklif edir. Köşkün sensorlu monitoru vasitəsilə, istifadəçi ödəmək istədiyi xidməti və lazımlı rekvizitləri menyuda seçə bilər (şəxsi hesab nömrəsi). Ödəyici tələb olunan məlumatı daxil etdikdən sonra, lazım olan məbləği köşkə daxil etməklə, ödənişi təsdiq edir.

Köşk nağd pulun saxta olub-olmamasını və nominalını müəyyən etmək imkanına malikdir. IT Solutions şirkətinin təqdim etdiyi xidmətlərə köşkün proqram təminatının tərtibi, ödənişin həyata keçirilməsi sisteminə nəzarət edilməsi , köşklərin idarə edilməsi və monitorinqi aiddir. Bu Həll çərçivəsində müştərilərimiz proqram vasitəsilə ödəniş haqqında məlumat əldə etmək, hər köşk üçün fərdi parametrləri qeydə almaq (günlər və saatlar, iş, valyuta məzənnəsi və digər) texniki göstəriciləri və cari vaxtda kağız pul qəbul edən cihazın dolub-dolmamasını müşahidə etmək imkanına malikdir.

Informasiya köşkləri

İnformasiya köşkü məlumatın verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş avtomatlaşdırılmış proqram-aparat kompleksidir. IT Solutions müxtəlif funksionallığa malik olan informasiya köşklərinin geniş seçimini təqdim edir.

Sensorlu informasiya köşkünün üstünlükləri:

 • Yığcam müasir metal korpus
 • İnformasiya texnikasının geniş seçimi
 • Köşkün və onun xarici dizaynının təchizatı
 • Sensorlu ekran vasitəsilə hətta təcrübəsiz istifadəçilərin istifadəsinin mümkünlüyü
 • Köşklərin tətbiqinin geniş spektri: sərgi zalları, ticarət mərkəzləri, dəmiryol stansiyaları və s.
 • Köşklər özünəxidmət rejimində gecə-gündüz fəaliyyət göstərir İnformasiya köşklərinin tətbiqi sferası.


Bəzi təşkilatlar üçün belə Həllər təklif edirik:

 • Banklar
 • Tibbi müəssisələr
 • Sərgilər
 • Mehmanxanalar
 • Restoranlar
 • Avtosalonlar
 • Muzeylər
 • Dövlət idarələri
 • Təhsil müəssisələri
 • Turizm agentlikləri
 • Məhkəmələr
 • Biznes mərkəzləri
ERP Sistemləri

ERP sistemi müəssisənin idarəetmə proseslərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən sistemlər arasında ən məşhurudur. Enterprise Resource Planning ingilis dilindən "Müəssisənin resurslarının idarə edilməsi" kimi tərcümə olunur və əhəmiyyətli biznes proseslərinin, uçotunun, analizinin avtomatlaşdırılmasını vahid şəraitdə formalaşdırmağa icazə verən cəmləşdirilmiş proqram yığımıdır. Başqa sözlə, sistem özündə bu və ya digər müəssisələrin fəaliyyətini müəyyən edən bir sıra alt sistemləri birləşdirir. Layihənin qısa vaxt ərzində yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi üçün dəqiq planlaşdırma, işin düzgün paylaşdırılmasını və gələcəkdə resursların səmərəli istifadəsini birləşdirən bir sıra idarəetmə həllərindən və proqram vasitələrindən istifadə edən avtomatlaşdırılmış sistemdir.

Nə üçün ERP sistemini təklif edirik:

 • Şirkətin bir neçə fəaliyyət növlərini birləşdirməyə icazə verir
 • Biz Həllərimizdə yalnız qabaqcıl metodlardan istifadə edirik, bu da Sizə şirkətin bütün biznes-proseslərinin təşkilinə, resursların idarə edilməsinə və işin optimallaşdırılmasına zəmanət verir
 • Bir neçə müəssisədən və filialdan ibarət olan daha böyük şirkətlər üçün lazım olan təşkilati standartlaşmanın mövcudluğunu təmin edir.
 • Sistem vahid bazada bütün məlumatları saxlamağa imkan yaradır və məlumatın düzgün çatdırılmamasının ehtimalını istisna edir. Bu da nəzarətin gücləndirilməsinə və korporativ Həllərin qərarında istifadə edilən məlumatların keyfiyyətinin artırılmasına imkan yaradır.

Resursların idarəedilməsi sistemində olan məlumatlar müəssisənin rəhbərliyinin və adi işçilərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulub və kənar şəxslərin icazəsini məhdudlaşdıraraq, şirkət üçün yastı struktur yaradır.

ERP sisteminin əsas məqsədi iş proseslərinin optimallaşdırılmasını və xərclərin azaldılmasını təmin etməklə şirkətin rəqabətədavamlılığını artırmaqdır. Bu cür sistemlər idarəetmə və planlaşdırma metodlarından istifadə etməklə, məhsulun defisiti və ya onun istifadə müddətinin keçməsi ilə bağlı xərclərin azaldılmasını təmin edir. Həmçinin ehtiyatların düzgün istifadə edilməsini, satışa buraxılmış məhsullara sərf olunan zamanın və xərclərin ixtisar edilməsi məqsədilə biznes-proseslərinin optimallaşdırılmasını, sifarişçilərə və müştərilərə müəyyən olunmuş müddətdə məhsulların çatdırılması hesabına xidmət keyfiyyətinin artırılmasını, istehsal üzrə planlar son tələbat haqqında məlumat əsasında tərtib edilməsini, natamam istehsalın payının minimallaşdırılmasını təmin edən sistemdir. Əlavə investisiyaları özlərinə cəlb etmək istəyən şirkətlərə ERP tipli sistemlərdən istifadə etməyi məsləhət görürük. Bu sistemlər bizneslərin şəffaf olmağına səbəb olacaq, bu da investorların onlara olan etibarını daha da artıracaq.

HRM Sistemləri
HRM sistemi dedikdə işçi heyəti ilə avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin kompleks həlli nəzərdə tutulur. Ənənəvi sistemlə müqayisədə avtomatlaşdırılmış kadr uçotunun və əmək haqqının hesablanmasında HRM sistemi geniş imkanlara malikdir.

HRM sistemi vasitəsilə sənədlərin əllə tərtib edilməsi, əmək haqqının, vergi və digər köçürmələrin dəqiq hesablanmaması, insan resurslarının tam idarə edilməsinin və onların itirilməməsinə olan zəruriyyəti azaldılır. Miqdar məlumatlarını emal edən qeydiyyat ( kadr hesabı, ştat cədvəli, sənədlərin dövriyyəsi, iş vaxtının və məzuniyyətlərin hesablanması və s) və hesablaşma konturlarından (əmək haqqı və vergi ödəmələri) əlavə bu tipli sistemlər özündə personalın keyfiyyətli göstəriciləri ilə iş üçün nəzərdə tutulmuş HR-konturu birləşdirir.

Maliyyə təşkilatları
Maliyyə təşkilatları Həllərin təqdim edilməsində şirkətimizin əsas məqsədi maliyyə təşkilatlarında olan məhsulların və xidmətlərin keyfiyyətinin və etibarlılığının artırılması, hesab əməliyyatlarının surətlə həyata keçirilməsi, müştərilərin bank məhsullarına elektron icazəsinin təşkil edilməsidir. Bizim şirkətimiz tərəfindən təqdim edilən məhsulların siyahısına bank avadanlığı və proqram təminatı da daxildir. Bu Həll təşkilatda iş proseslərinin optimallaşdırılmasının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilir.

Bizim şirkətimiz tərəfindən təqdim edilən məhsulların siyahısına daxildir:

 • Depozit qutular.
 • Müxtəlif mühafizə dərəcələrinə malik olan seyflər.
 • Bankda pul və ya digər qiymətlilərin saxlanılması üçün anbarlar.
 • Sənədlərin saxlanılması və məlumatın qorunması üçün nəzərdə tutulmuş yanmaya davamlı şkaflar.
Bankların bizim şirkətimizlə əməkdaşlıq qurmasının əsas məqsədi maliyyə bazarlarında rəqabət üstünlüyünün əldə etməsidir. Əsas tərəfdaşlarımız: Chubb Safes, Rosengrens, Carena, Gunnebo. Biz proqram təminatı sahəsində Tietonator və Temenos kimi şirkətləri təqdim edirik.
İntellektual nəqliyyat sistemləri

Nəqliyyat Tətbiq etmələri üçün Video aşkar etmə və Monitorinq həll mexanizmləri

İntellektual Nəqliyyat Sistemləri (ITS) bütün dünyada yollarda yol hərəkəti axınlarının necə hərəkət etdiyini kökündən dəyişdirir. Bizim inteqrasiyamız və tərəfdaşın unikal və sahədə sübut olunan həll yolları nəqliyyat vasitələrinin, piyadaların və velosipedlərin təhlükəsiz və rahat şəkildə hərəkətinin saxlanılmasına kömək edir.

İnteqrasiya video analitikası ilə qutu kameraları

FLIR-in TrafiBot Series seriyası qabaqcıl kamera optikası və vahid korpusda güclü emal texnologiyası ilə sahədə sübut olunmuş video aşkar etmə alqoritmlərini özündə birləşdirir. TrafiBot (D1 həlli) və TrafiBot HD (1920 x 1080 həlləri ilə) yüksək təsvir keyfiyyəti, əlavə edilmiş AİD təhlilləri və o cümlədən çox axınlı kodlaşdırmanı təmin edən şəbəkə qutu kameralarıdır. Bu texnologiyaların birləşməsi eyni zamanda yüksək səviyyəli fəaliyyəti təmin edən çox qənaətcil həlli təmin edir.

TrafiBot-un qabaqcıl emal vahidi yol hərəkəti məlumatlarını və qəza aşkar etmə məlumatlarını yaradır və beləliklə dayanmış nəqliyyat vasitələrində, yanlış yolda olan sürücülər, piyadalar, itmiş karqo, tüstü və yol hərəkəti axını məlumatları üzrə həyəcan siqnalları ilə yol hərəkəti operatorlarına dəstək verir.

Video və Radara əsaslanan nəqliyyat vasitəsinin mövcud olması sensoru

FLIR-in TrafiRadar nəqliyyat vasitəsi aşkar etmə sensoru video sensor və radarın birləşməsidir ki, geniş miqyasda tətbiqlər üçün dəqiq aşkar etməni təklif edir. TrafiRadar aşağıdakılar üçün siqnallaşdırılmış kəsişmələrdə yol hərəkətinin təhlükəsizliyi və effektivliyini təkmilləşdirir:

 • Dayanacaq dirəyi və hərəkət aşkar etmə
 • Yol hərəkətinin uyğunlaşdırıcı sistemləri
 • Çətin vəziyyət zonasının qorunması

Yol hərəkətinin monitorinqi üçün Termal təsvir sensorları

FLIR FC-T sensorları yol hərəkətinin monitorinqi üçün mükəmməldir. Termal sensor bütün şəraitlərdə nəqliyyat vasitələrini görə bilir. Yol hərəkətində nəqliyyat vasitələri geniş gün işığında və ya gecənin ən qaranlığında sensora eyni görünür. Onlar pis havada və işıq dumanında fəaliyyət göstərə bilir. Termal sensorlar bütün hava şəraitlərində praktiki olaraq təsviri yaradırlar və müəyyən duman növlərindən görə bilirlər. Termal sensorlara gün işığı, kölgə, və ya yaş örtükdə üst faraların işıqları maneə yaratmır.

FLIR FC-T sensorları üfüqün baxış sahəsində olması üçün mövqeləndirilə bilər. Bu, tipik optik sensor sistemlərindən daha çox qabaqcıl aşkar etməyə imkan verir.

Kəsişməyə nəzarət

TrafiSense dayanacaq dirəyində və onun yaxınlığında nəqliyyat vasitələri və velosipedləri aşkar edərək işıq forlara nəzarət etmək üçün istifadə oluna bilər. İntellektual TrafiSense sensoru kontakt qapanmaları və ya İP üzrə öz aşkar etmə məlumatlarını işıqfor nəzarətçisinə ötürəcək və işıqforlara daha dinamik nəarət etməyə imkan verəcəkdir. Bu velosipedçilər üçün daha az boş dayanma vaxtı, yaxşı yol hərəkəti axını və təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlik və hərəkətliliyə imkan verir. Səciyyəvi kəsişmə tətbiqləri “tələb olunan halda yaşıl” və “uzadılmış yaşıl işıq zamanları”dır.

TrafiSense həm nəqliyyat vasitələri və həm də velosipedçilər arasında fərqi yaratmaq üçün onların hər ikisindən buraxılan termal enerjidən istifadə edir. İntellektual sensor işıqfor nəzarətçisinə nəqliyyat vasitəsi və velosipedin mövcud olması barədə spesifik məlumatları təqdim edə bilər, bu da yol hərəkətini idarə edənlərin daha çox intellektual qərarlar verməsinə və spesifik yol istifadəçisi tipinə uyğun olaraq yaşıl işıq vaxtlarını uyğunlaşdırmağa imkan verir (velosiped və ya digər nəqliyyat vasitəsi).

Əks istiqamətin aşkar edilməsi

Termal təsvirlərin real vaxt rejimində təhlili vasitəsilə, TrafiSense şoselərdə, şose giriş və çıxışlarında və ya şəhərlər arası yollarda ani yanlış yolda olan sürücüləri aşkar edəcəkdir. TrafiSense-in alqoritmləri 20 ildən çox sübut olunmuş fəaliyyətə əsaslanır.

Video aşkar etmə piyada sensorları

FLIR-in piyada aşkar etmə sensorları siqnallaşdırılmış kəsişmələrdə və piyada keçidlərində təhlükəsizlik və effektivliyi təkmilləşdirir. Piyadaların aşkar edilməsi yanıb sönən mayaklar və ya yolda işıqlandırma kimi işıq forlar və xəbərdarlıq işıqlarına dinamik nəzarətə imkan verir.

FLIR-in piyada sensorları video kamera və detektoru bir hissədə birləşdirir. Sensorlar video təsvirə qoyulmuş əvvəlcədən müəyyən edilmiş aşkar etmə zonalarından istifadə edirlər. Piyada əvvəlcədən müəyyən edilmiş zonaya daxil olan kimi aşkar etmə məlumatları işıq for nəzarətçisinə göndərilir, dinamik yol hərəkəti siqnalı sxemlərinin aktivləşdirilməsinə imkan yaradır.

İşıqfora nəzarət üçün piyadanın aşkar edilməsi

FLIR-in piyada aşkar etmə sensorları daha təhlükəsizdir və düymələrə basmaq üçün ən effektiv alternativdir. Tədqiqat göstərmişdir ki, piyadaların 70 %-i düyməyə basdıqdan sonra yaşıl işığı gözləmədən yolu keçəcəkdir. Bu, yol hərəkəti axınına lüzumsuz müdaxilə və daha çox yol hərəkəti tıxanması ilə nəticələnir. Əksinə olaraq, piyada aşkar etmə piyadalar keçmək üçün gözləməyən zaman yaşıl işığı buraxacaqdır. Piyadalar keçən zaman, piyada aşkar etmə təhlükəsiz keçidə imkan vermək üçün nəqliyyat vasitələrinə qırmızı işıq siqnalının vaxtını artıracaqdır.

GPS nəzarət sistemi
Hələ bu yaxınlara qədər müəssisə sahibləri GPS treker kimi qurğuları yalnız xəyal edə bilərdi. Bu gün isə izləmə sistemi əksər şirkətlərin fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Yük və sərnişin daşımaları, gəmi nəqliyyatı, hava nəqliyyatı – istiqamətinə görə fərqlənən bütün bu təşkilatları bir ümumi həlqə birləşdirir: onların mülkiyyəti olan obyektlərin hərəkəti xüsusi qurğuların köməyi ilə qeydə alınır.


“IT Solutions” şirkətinin avtomobillər üçün işləyib hazırladığı GPS treker – biznes sahibinə real vaxt rejimində nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini, onun sürətini, marşrutdan kənara çıxmasını müşahidə etməyə, keçdiyi yolun kilometrajını hesablamağa və s. imkan verən yüksək texnologiyalı kompleks həll vasitəsidir. Bu, təkcə iş proseslərini optimallaşdırmağa imkan vermir, həm də nəqliyyatın və sürücülərin özlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün vacibdir.


AZ GPS trekerinin istifadəsi hansı imkanları təmin edir?

Statistik informasiyaya görə, müəssisələrdə AZ GPS trekerinin istifadə edilməsi işin səmərəliliyin artırılmasını və nəqliyyat xərclərinin təxminən 15-30% azaldılmasını təmin edir? Bu hansı səbəblərdən baş verir?


 • Nəqliyyatın GPS monitorinqi sürücülər tərəfindən fırıldaqçılıq və oğurluq cəhdlərini izləməyə və qarşısını almağa effektiv surətdə kömək edir: indi avtomobildən gizlicə benzini boşaltmaq çətin ki, mümkün olsun.
 • Nəqliyyat vasitəsinin birbaşa təyinatından kənar və ya şəxsi məqsədlərlə istifadəsi tamamilə istisna olunacaq.
 • Avtomobil nəqliyyatının GPS monitorinqi hərəkət vasitəsinin bütün avadanlığının göstəricilərinə, o cümlədən sürülən kilometrlərin sayına etibarlı şəkildə nəzarət edir və bu, sayğacları “fırlatmaq” cəhdini imkansız edir.
 • Sükan arxasında olan işçinin intizamlılıq və mütəşəkkillik səviyyəsi artır. Nəqliyyat vasitələrinin monitorinqi – işgüzar adam üçün, həqiqətən, praktiki və özünü doğrultmuş həll vasitəsidir. O, sizin şirkətin yeni səviyyəyə qalxmasına və göstəricilərin əhəmiyyətli surətdə yüksəlməsinə imkan verəcək.


Bizim izləmə sistemi necə işləyir?

İzləmə sistemi lazımi obyektlərə nəzarəti peyklərin köməyi ilə həyata keçirir. Sonradan məlumatlar “İT Solutions” şirkətinin ölkənin ən iri Data-mərkəzlərində yerləşən serverlərində işlənir. Bu, müəssisə sahiblərinə hərəkət edən avtomobili onlayn müşahidə etmək və onun hərəkət tarixçələrini yoxlamaq imkanı verir.

Bundan başqa, peyk izləmə və monitorinq sistemləri temperatur və təzyiq sensorlarının işinə uzaqdan nəzarət etməyə və onların iş rejimini dəyişməyə, mühərrikləri bloklamağa və s. imkan verir. Hər hansı konkret dövr üzrə işin effektivliyini təhlil etmək üçün siz bizə müraciət edə bilərsiniz.

AZ peyk monitorinq sistemi – etibarlılıq, ətraflı düşünülmə və innovasiya ilə sadə istifadənin ideal sintezidir. Hər şeyi nəzarətdə saxlamağa və istənilən vəziyyətin sahibi olmağa çalışarkən, avtomobil parkınızı “İT Solutions” şirkətinin qurğuları ilə təchiz etməyi unutmayın!
Növbələşmənin idarətmə sistemi
Bizim hər birimiz bir növ müştəriyik; ona görə də, bizə yardım lazım olduqda, onu necə almaq istədiyimizi dəqiq bilirik. Müştərilər peşəkar münasibət almaq istəyirlər, ona görə də növbənin idarəedilməsi sistemi əla müştəri xidməti təchiz etmək üçün mütləq lazımdır.

MÜKƏMMƏL NÖVBƏNİ İDARƏETMƏ VASİTƏSİNİN ƏSAS MƏSƏLƏLƏRİ HANSILARDIR?

Ümumi gözlənilən məqamlar vardır, məsələn ayarlarını asan başa düşmə, məntiqi strukturunu asan konfiqurasiya etmə, həm texniki avadanlığın, həm də proqram təminatının etibarlı olması tələbi, bütün lazımi funksiyalarının olması və müştərinin xahişi əsasında dəyişdirilməyə hazır olması.

Q-net növbəni idarəetmə sistemi unikal həll təchiz edir, beləliklə də, telekommunikasiya mağazalarında, bank mühitində, dövlət sektorunda, səhiyyədə, pərakəndə satış mağazalarında çox məşhurdur. Q-net internet əsaslı texnologiyaya malikdir, yəni proqram təminatının quraşdırılması və texniki qulluğun əksər hissəsi bir İntranet serverində mərkəzləşdirilmişdir və, bununla xərclər və sistemin problemlərini aradan qaldırmaq üçün lazım olan vaxt minimuma endirilir, uzaq ofislərə bahalı səfərlər aradan qaldırılır. Malik olduğu faydalar sayəsində tipik Q-net növbə sistemini tətbiq etmə layihələrinin sərmayədən gəlir əldə etmə müddəti adətən bir ildən azdır.

Təşkilata yardım edir

 • Şəffaf gözləmə sahəsi yaradır
 • Yüksək səviyyəli texniki avadanlıq dizaynı ilə əlaqədar cəlbedici məlumat
 • Reklamdan istifadə etməklə gözləmə şəraitini gəlirli hala çevirir
 • Diqqəti brendə yönəldə yaxınlaşma üsulu təqdim edir
 • Binada baş verən hər bir hadisəyə nəzarət edir və yaddaşa yazır
 • Həm yerli, həm də mərkəzi səviyyədə əsas səmərə göstəricilərini əldə edir
Qərar qəbul edən şəxslərə yardım edir

 • Yüksək rəhbərlik hər bir müstəsna hala dair məlumat ala bilər
 • Hər təmas nöqtəsində xidmətin səmərəsini ölçür
 • Müştərini dəstəkləmə ehtiyatlarından optimal istifadə edir
 • Real vaxt rejimində hesabat verir
Müştərilərə yardım edir

 • Ahəngdar və fərdiləşdirilmiş müştəri təcrübəsi təqdim edir
 • Müştərinin gözləməyə sərf etdiyi vaxta qənaət edir
 • Müştərilərə orta gözləmə vaxtı bildirilir
 • Müştərilər xidmətdən dərhal sonra rəylərini verə bilərlər
 • Daha rahat mühitdə gözləyə bilərlər
Müştəri xidməti Nümayəndələrinə yardım edir

 • Seqmentasiya vasitəsilə kimin hansı xidmətə ehtiyacı olduğunu başa düşmək imkanı verir
 • Kassirlər daha az əsəbi müştərilərlə üzləşir
 • Kassirlərin artıra biləcəyi iş keyfiyyətinin ölçülməsi
 • Kassirlərin boş dayanma vaxtını azaldır
 • Kassirləri satıcılara çevirir
Radio əlaqə
TETRA açıq standartdır (rəqəmsal trankinq radiorabitəsi üzrə) və ilk TETRA sistemləri on ildən artıqdır ki, istismardadır. Bazarda geniş seçimli TETRA standartlı radiorabitə sistemləri mövcuddur: avtomobillər üçün portativ, mobil terminallar, kiçik qabaritli daşınan radiostansiyalar, məlumatın məxfiliyinin və təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə həll vasitələri, abonent terminalları, habelə məlumatların ötürülməsi üçün quraşdırılmış modemlər. Bu məhsullar bir-birindən çox fərqlənir, hazırda mövcuddur, habelə müxtəlif ölkələrdə bir neçə müxtəlif tezliklərdə işlənir. Bundan əlavə, TETRA məhsulları üçün müəyyən edilmiş operativ uyğunlaşma sınaqlarının sxemi, qeyd olunduğu kimi, müxtəlif istehsalçıların radiostansiyalarının bir şəbəkədə birlikdə istifadəsini təmin edir.

TETRA həm də bir şəbəkəli yanaşma üçün zəruri olan keyfiyyətlərə malikdir: səsli rabitənin zəngin xarakteristikaları və birləşmiş məlumatların ötürülməsi imkanı.

İlk TETRA standartı məlumatların daha sürətli ötürülməsi üçün işlənib hazırlanmış, məlumatların yaxşılaşdırılmış ötürülmə xidməti (TEDS) TETRA isə TETRA məlumatların işlənməsi və ötürülməsi xidmətinin istifadəçiləri üçün məlumatların böyük buraxılış zolağını təmin edir. Məsələn, elektroenergetika sektorunda enerji resurslarının yüksək dəqiqliklə uçotu konsepsiyası üçün TEDS xidmətlərindən istifadə olunur.

Bundan başqa, TETRA-da təhlükəsizlik tədbirləri xüsusi həll vasitələri olmadan həyata keçirilə bilər. “Cassidian TETRA” yoxlanılmış, düşünülmüş TETRA standartına əsaslanan və sahibinin ümumi xərclərinin optimallaşdırılması üçün nəzərdə tutulan radiorabitə sistemlərini təmin edə bilər. Tək TETRA sistemi səsli rabitənin təmin edilməsi və məlumatların ötürülməsi üzrə müxtəlif xidmətləri təklif edə bilir, “Cassidian“ın TETRA sistemləri isə daha bir böyük üstünlüyə malikdir: onlardan bir neçə müstəqil istifadəçi-təşkilat istifadə edə bilər. “Cassidian“ın həm də təsdiq olunmuş öhdəliklərlə dəqiq inkişaf planları var.

“Cassidian” bütün dünyada müştəriləri məmnun edən radiorabitə sistemlərinin istismara buraxılması üzrə çoxillik təcrübəyə malikdir.

“Cassidian” şirkəti növbəti illərdə də bu sistemləri dəstəkləmək fikrindədir. Bu, həllin fasiləsiz inkişafına zəmanətdir.

“Cassidian“ı seçin və özünüz üçün sərmayəni təmin edin.

www.cassidian.com

Решения