Layihələr /
Maliyyə təşkilatları
Bizim şirkətimiz Sizə nağd pul dövriyyəsinin, müştəri xidməti prosesinin optimallaşdırılması və idarə edilməsi, bankın əməkdaşlarının və xidmət edilən şəxslərin təhlükəsizliyinin qorunması, İnfo və Ödəmə terminallarının tətbiqi kimi bir sıra həllər təqdim etməyə hazırdır. Həmçinin proqram təminatı bankın və onun fəaliyyəti haqqında olan əsas informasiyaların toplanılması nəticəsində, sifarişçinin istəyinə əsasən hazırlanır və ya bizim tərəfimizdən hazır məhsul kimi təqdim edilir. IT sahəsində konsaltinq xidmətləri bank bölməsində proseslərin optimallaşdırılmasına kömək edir. Biz şirkət haqqında olan dəyişikliklərdə sizin əməkdaşlarınızın məlumatlandırılmasını, həm də əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsində onların iştirakını təmin edəcəyik.
AccessBank
IT Solutions bu layihə çərçivəsində avadanlıqların çatdırılmasını və quraşdırılmasını həyata keçirmişdir:

 • Fəal şəbəkə avadanlığının təchizatı
 • Fəal şəbəkə avadanlığın quraşdırma və konfigurasiyası
 • Quraşdırma və Konfiqurasiya ( SKN)
 • Növbələrin idarəetmə sisteminin Konfigurasiyası
Bank of Baku
IT Solutions şirkəti avadanlıqların çatdırılmasını, quraşdırılmasını və təmirini həyata keçirmişdir:

 • Server avadanlıqları
 • Videomüşahidə sistemləri
 • Sensorlu Məlumat Köşkü
 • Sensorlu Ödəniş Köşkü
Bank Technique
Bank sisteminin avtomatlaşdırılması üçün “Temenos T24” proqram-aparat kompleks avadanlığının təchizatı
 • Videomüşahidə və soyuducu sistemin quraşdırılması
 • “Parsec” avadanlığı əsasında girişə nəzarət sisteminin tətbiqi
 • Texnikabankda prosessinq mərkəzinin qurulması, buna daxildir:

  • Server və şəbəkə avadanlıqlarının tətbiqi
  • Videomüşahidə sisteminin quraşdırılması
  • Giriş-çıxışa nəzarət sisteminin quraşdırılması
Bank Standard
 • “Cisco” server avadanlıqlarının quraşdırılması
 • Bank mərkəzinin prosessinqi üçün Security mobile sisteminin quraşdırılması
ARMB

IT Solutions şirkəti Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən elan edilmiş Fəaliyyət Əsaslı İdarəetmə Sisteminin yaradılması üzrə tenderdə iştirak edərək, tender komissiyasının qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən qalib gəlmişdir. Bu layihədə IT Solutions şirkəti həll əsasında Oracle Hyperion Profitability və Cost Management - xərclərin və gəlirlərin idarəedilməsinin avtomatlaşdırılması sistemini təklif etmişdir. Bu sistem qiymətin və gəlirlərin dəqiq hesablanması , bölüşdürülməsi və idarəedilməsi, biznesdən ayrılan gəlirin artırılmasını təmin edir. Oracle Hyperion Profitability və Cost Management biznes siqmentinin mənfəətinin hesablanması üçün zəruri olan, qiymət və gəlir ayırmalarının idarəedilməsini həyata keçirən proqram əlavələridir. Bu proqram əlavələri, istehlakına çəkilən qiymətin və mənfəətin hesablanmasına əsaslanan ayırmaların məbləğini istifadə etmək imkanına malikdir.Həmçinin qiymət və gəlirlə bağlı qərarların düzgün qəbul edilməsini və qabaqcadan planlaşdırılmasını təmin edən sistemdir. Qiymətlərin və mənfəətin idarəedilməsini Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace vasitəsilə əldə etmək mümkündür. Layihə çərçivəsində IT Solutions şirkəti tam olaraq, biznes proseslərinin təhlili, fəaliyyətlər modelinin yaradılması və digər sistemlərlə inteqrasiyasını, proqram təminatının quraşdırılmasını, konfiqurasiyasını və sonraki texniki dəstəyi təmin edir.

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management - analitik proqram təminatı maya dəyərinin bölgüsününün və gəlirin idarə etməyə icazə verən dəqiq hesablamar və müxtəlif biznes seqmentlərin mənfəətini artırmaq üçün lazımdır. Bundan başqa proqram təminatı gəlirliliyin hesablanması üçün istehlak dəyərini sındırmağa icazə verir və bununla düzgün planlaşdırmanı və qərarların qəbul olunmasını təmin edir.

Layihələr /
Dövlət sektoru
Dövlət sektorunun inkişafının əsas göstəricilərindən biri, dövlət orqanları ilə müasir informasiya texnologiyaları arasında qarşılıqlı əlaqənin olmasıdır. Bu fikrin əsasını informasiyanın saxlanılmasının və mübadiləsinin elektron formada olması təşkil edir. Buna görə də informasiyanın məhz bu cür saxlanılması və mübadiləsi hal-hazırda etibarlı və rahatdır.

Təqdim etdiyimiz həllər dövlət sektoru müəssisələrinə imkan verəcək:

 • Regionda informasiyaların saxlanılmasında, axtarışında, redaktə olunmasında və mübadiləsində təhlükəsizliyin təmin olunmasına
 • İnformasiyanın məxfi saxlanılmasının təhlüksizliyinin yüksəldilməsinə (dövlət sirrini təşkil edən informasiyalar, məxfi və ya şəxsi məlumatlar)
 • Bütün proseslərlə nizama salma və idarə oluna bilmə tələblərinə uyğun dərəcənin yüksəldilməsinə
 • İnformasiyanın hesabat və audit sisteminin təkmilləşdirilməsi
 • Vətəndaşların dövlət xidmətlərinə giriş-çıxışını sürətləndirmək
 • Dövlət qulluqçularının işinin effektivliyinin yüksəldilməsi

  İnformasiya texnologiyaları sahəsində IT Solutions şirkəti dövlət sektoru üçün ən müasir kompleks həlləri təklif edir. Bizim şirkətimizin əsas məqsədləri:
 • İcra hakimiyyəti orqanlarını müasir informasiya sistemi ilə təmin etmək
 • İdarələrarası qarşılıqlı əlaqənin yüksək səviyyəyə qalxması
 • İcra hakimiyyəti orqanlarının cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqəsinin yüksəldilməsi
 • İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı
 • Bakı Metropoliteni


  • Fövqəladə vəziyyətdə sərnişinlərin polis və ya dispetçer məntəqəsi ilə dərhal əlaqə saxlaması üçün xüsusi Sos qurğusu quraşdırılmışdır. Həmçinin bütün stansiyalarda Sensorlu Məlumat Köşkləri də tətbiqi
  • Məlumat köşkləri üçün ixtisaslaşdırılmış proqram təminatının hazırlanması
  • Bakı Metropoliteninin stansiyalarında aşağıdakı informasiyaların verilməsi üçün tətbiq edilmiş avtomatlaşdırılmış proqram-aparat kompleksi:
  • Qatarın yaxınlaşması haqqında vaxtı
  • Stansiyanın ətrafında yerləşən obyektlərin xəritə şəklində təsvirini
  • Gedilən yola sərf olunan zamanı
  • Dispetçer və növbətçilər üçün nəzərdə tutulmuş qatarların hərəkət qrafikinin proqram təminatı hazırlanmışdır
  Ədliyyə Nazirliyi
  Bu layihə çərçivəsində Ədliyyə Nazirliyi üçün Azərbaycan Respublikasının cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların qeydiyyatı ilə bağlı sistem hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Notariat kontorları üçün özünəxidmət İnformasiya və Ödəmə terminalları tətbiq edilmişdir. Bu terminallar üçün dövlət rüsumlarının və xidmət haqqlarının ödənişi üzrə kütləvi ödəniş sistemi proqramı hazırlanmışdır. Kütləvi ödəmələr üzrə sistem -böyük miqdarda ödənişin müntəzəm həyata keçilməsi üçün nəzərdə tutulmuş avtomatlaşdırılmış sistemdir, bu da kütləvi ödənişlərlə iş prosesini sadələşdirir.

  Penitensiar xidməti
  IT Solutions şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində mərkəzləşdirilmiş hesabat və qeydiyyat sisteminin təminatı üçün proqram-aparat kompleksinin tətbiqi məsələsi qoyulmuşdur. Bu layihə çərçivəsində dövlət təşkilatlarının tələblərinə uyğun olaraq, kommunikasiya və informasiya sistemlərinin təhlükəsiz və mütəmadi işləməsi üçün, bu sistemlərin tam müasirləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Sifarişçinin tələblərinə uyğun olaraq məhbusların qeydiyyatı və idarəedilməsi üçün proqram təminatı hazırlanmışdır. Bu sistem hal-hazırda istifadədədir və Azərbaycan Respubllikasının mərkəzi və bütün regional nümayəndəliklərinə xidmət edir. IT Solutions şirkətinin peşəkarlığı ilə məsuliyyətli və mürəkkəb IT məsələlərinin həllində dövlət əhəmiyyətli bu cür layihələrdə iştirak etmək səlahiyyətinin olması danılmaz sübutdur.
  Dövlət Yol Polisi
  • Bu layihə çərçivəsində inzibati xətalar üzrə nəzərdə tutulan cərimələrin toplanılması üçün proqram təminatı hazırlanmışdır.
  • Həmçinin Azərbaycan Respublikasının rayon bölgələrində və bütün postlarında, Bakı rayonlarında və DYP-nin əsas idarələrində, cərimə meydançalarında ödəniş köşkləri quraşdırılmışdır
  • Bütün quraşdırılmış köşklər hal-hazırda işlək vəziyyətdədir vətəndaşların istifadəsinə verilib
  Layihələr /
  Моbil Operatorlar
  Bu xidmətlə məşğul olan sferaların inkişafı yeni xidmətlərin və məhsulların tətbiq edilməsinə təsir edir. Müştərilərin daimi diqqətində olan, mobil əlaqə xidmətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı üzrə həllərin tətbiqini tələb edən mobil rabitə sahəsi bu sferalara aiddir. Bizim şirkətimiz müştərilərimizə, ehtiyaclarına uyğun olan və onların fəaliyyət xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq həllər təklif edir. Şirkətimiz tərəfindən təklif edilən məhsullara və xidmətlərə, idarəetmə və texniki məsləhətləşmə ilə yanaşı, həmçinin müəssisə tərəfindən idarəetmə sistemlərinin tətbiqi, sistem inteqrasiyası, proqram təminatının hazırlanması, servis xidmətləri vasitəsilə avadanlıqların çatdırılması və quraşdırılması aid edilir. Bütün həllər proqram təminatı əsasında həyata keçirilir. Yəni, bizim şirkətimiz mobil rabitə əlaqələri üçün proqram təminatı hazırlayır və onun əsasında proqram-aparat həllərinin çatdırılmasını və inteqrasiyasını təmin edir. Biz inteqrasiya mərhələsində mobil operator şəbəkələrinin yaradılma xüsusiyyətlərini, digər istehsalçıların həllərini, hətta standartlara uyğun olmayan protokolları belə nəzərə alırıq. Həmçinin şirkətimiz istifadəsiz mobil şəbəkə operatorlarının xidmətlərinin sistemlərini təkmilləşdirə bilərik. Biz, həllərimizin səmərəliliyinə və onların standartlara uyğun olduğuna zəmanət veririk.
  Azercell
  Azercell ASC ilə layihə çərçivəsində Veb-Səhifənin yaradılması. Şirkətin rəsmi saytı üçün mövcud olan müasir texnologiyalardan istifadə edərək Kontentin İdarəedilməsi Sisteminin (CMS) hazırlanması. Həmçinin Azercell- in rayon filiallarında videomüşahidə sistemin tətbiqi həyata keçirilmişdir.
  Azerfon-Vodafone
  Layihə çərçivəsində Azerfon-Vodafone şirkətinin baş ofisində quraşdırılmışdır:
  • Samsung avadanlığı əsasında videomüşahidə sistemi
  • Giriş-çıxışa nəzarət sistemi
  • Azerfon-Vodafone satış salonlarında növbələrin idarəedilməsi sistemi
  Layihələr /
  Xarici şirkətlər
  IT Solutions şirkəti biznesin başlanğıc mərhələsində xarici şirkətlər üçün xidmətin geniş seçimini təklif edir. Bizim imkanlarımız innovasiya həllərinin və xidmətlərin aparılması əsasında öz biznesinizi qurmağa icazə verir. Bizim şirkətimiz müştərilərimizin ehtiyaclarına uyğun olan və onların fəaliyyət xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq həllər təklif edir.

  Xarici şirkətlər nə üçün bizim xidmətləri seçir?

  • Azərbaycanda və xaricdə biznesin başlanğıcı üçün hazır texnologiya təqdim edirik
  • Bir şirkətdə tam kompleks xidmət almaq imkanı
  • Xarici şirkətlərin tez bir zamanda bizim qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşmaq imkanın olması
  • Çoxillik təcrübəyə malik olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislər
  • Əlverişli qiymət siyasəti
  • Xarici dillərdə xidmət imkanı


  Biz müştərilərimizi peşəkar xidmətlə təmin edirik və xidmətin yüksək keyfiyyəti Azərbaycanda və xaricdə olan xarici şirkətləri biznesin müvəffəqiyyətli başlanğıcı ilə təmin etməyə icazə verir.
  Лукоил Узбекистан
  IT Solutions şirkəti "Ağıllı ev" layihəsi çərçivəsində Özbəkistanın Lukoil şirkətində telekommunikasiya avadanlıqlarının çatdırılmasını və IT sisteminin nizamlanmasını həyata keçirmişdir. IT Solutions şirkətinin mütəxəssisləri binanın idarə edilməsini təmin edən aşağıdakı sistemlərinin vahid sistemə inteqrasiyasını həyata keçirmişdilər:

  • İstilik, havalandırma və soyutma sistemləri
  • Yanğın və mühafizə siqnalizasiyası, giriş-çıxışa nəzarət, su və qaz sızmalarına nəzarət sistemi
  • Videomüşahidə sistemi
  • Şəbəkə əlaqələri (binanın telefon və lokal şəbəkəsi daxil olmaqla)
  • İşıqlandırma sistemi
  • Binanın enerji təchizatı sistemi
  • Bir nöqtədən audio və video siqnalların idarəedilməsinə imkan yaradan multirum
  • Тelemetriya– uzaq məsafədən izləmə funksiyasına malik olan sistemi. Sistem binada baş verən bütün proseslərə nəzarət etməyə icazə verir. Obyektdə, insan həyatı üçün nəzərdə tutulmuş sistemlərin və mühəndis sisteminin vəziyyəti haqqında məlumatlandırılan bütün siqnallar, ötürücülər vasitəsilə mərkəzi pulta yığılır və bu bildirişlərdən sonra bütün təhlükəli vəziyyətlər izlənilir, jurnalda qeydiyyatı aparılır və s.


  Dispetçerləşdirmə və idarəedilmə sistemi binanı aşağıdakılarla təmin edir:

  • Təhlükəsizlik sistemlərinin idarəedilməsi və nəzarət edilməsi
  • Resursların qənaətli istifadə edilməsi
  • Mühəndis sisteminin vəziyyətinə və fasiləsiz resursların təchizatına nəzarət, qəzaların və fövqəladə vəziyyətlərin aşkar edilməsi
  • Binanın işıqlandırılmasının avtomatik idarə edilməsi
  • İnformasiya sistemlərinin kompleksli istifadəsi
  • Mühəndis sistemlərinin texniki xidmətinin planlaşdırılması və texniki heyətinin işinə nəzarət edilməsi


  Həmçinin Cənubi Qızılbayraq və Koşkuduk yataqlarında məlumatların emalı üçün nəzərdə tutulmuş mərkəzlərin layihələndirilməsi həyata keçirilmişdir.

  2012-ci ildə “İT Solutions” MMC şirkəti "LUKOIL Özbəkistan Əməliyyat Şirkəti" MMC ilə "Kompyuter avadanlığının alınması" tenderində iştirak etdi, və bu tenderin qalibi oldu. 2012-ci ilin ikinci yarısında "LUKOIL Özbəkistan Əməliyyat Şirkəti" MMC üçün kompüter avadanlığının təchizatını həyata keçirdi
  Layihələr /
  Müxtəlif sahələr
  "IT Solutions" şirkəti müxtəlif seqmentlərdə Telekommunikasiya, Neft və Qaz, Dövlət, Müdafiə, Maliyyə, Aviasiya, Maşınqayırma və digər sahələrdə xidmət göstərir, həmçinin sifarişçiləri etibarlı kommunikasiya infrastrukturu ilə təmin edir. Bizim servis -mərkəzimiz informasiya texnologiyaları sferasında olan, özündə proaktiv prosedurları cəmləyən xidmətin geniş spektrini, avadanlıqların və proqram təminatının zəmanətli və texniki xidmətini təklif edir. Biz həllərimizdə ən müasir və qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edirik. Sifarişçinin tələbindən asılı olaraq, konsaltinq üzrə xidmətlərimizə texniki-iqtisadi əsaslandırma ilə yanaşı müxtəlif əlavə imkanları da daxil etmək mümkündür. Biz fəaliyyətimizdə təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət veririk və məqsədimiz sifarişçini ən rahat və münasib həllərlə təmin etməkdir.
  Baku Electronics
  • Baku Electronics mağazalar şəbəkəsinin əsas ofisində videomüşahidə sisteminin quraşdırılması həyata keçirilmişdir
  • "Baku Electronics"in bütün mağazalarında oğurluğa qarşı sistemin tətbiqi
  Holcim-Azerbaijan
  • Cisco şəbəkə avadanlıqlarının təchizatı
  • Apollo giriş-çıxışa nəzarət sisteminin quraşdırılması
  • Videomüşahidə sisteminin tətbiqi
  Azersun

  Biznesin ehtiyacı:

  Azersun Holding onun SAP həllərinin 24/7 rejimində lazım olacagını bilirdi. Bu imkan olmadan Azersun yeni qiymətli biznes imkanlarını itirə bilərdi.

  Həll:

  Azersun, təklif olunmuş, asanlıqla idarə oluna bilən, inteqrasiya olunmuş IBM® PureFlex™ sisteminə keçməyi seçdi. Bu,fasiləsiz davamlılıgı və daha yüksək iş səmərəliyini təmin edərək əməliyyat xərclərini azaltmağa imkan verir.

  Azersun kompleksdə ® PureFlex ™ təklifinin IBM System-i idarəsində keçməyə qərar verdi, hansı ki, daimi mümkünlüyü təklif edə bilər, sistemin yüksək məhsuldarlığını və istismar qiymətlərini azalda bilər.

  Üstünlüklər:

  Şirkətə, yeni bazarlara tez və effektiv genişlənmək imkanını verdi.Proqram təminatının iş səmərəliliyi 200 faizə qədər artdı. Elektrik enerji təminatı və soyutma sistemlərinə çəkilən xərclər 30 faizə qədər azalmışdır.
  Azfen-Tekfen
  • Server və şəbəkə avadanlıqlarının çatdırılması: plotter, printer, kompyuter avadanlığı və s.
  • Giriş-çıxışa nəzarət sisteminin quraşdırılması
  • Turniketlərin təchizatı
  BP-BTC
  • Gunnebo istehsalının giriş-çıxışa nəzarət sisteminin quraşdırılması
  • Turniketlərin quraşdırılması
  • Pumb stansiyasında şəbəkənin quraşdırılması və kabelin çəkilməsi. Pumb stansiya-neftin ötürülməsi üçün aralıq stansiyadır
  • Telekommunikasiya avadanlıqlarının tətbiqi
  Akkord ASC
  "Qələbə” Tunellərdə ən innovativ müasir texnologiyalardan istifadə olunur.Tunellər yüksək texnoloji video tanıma və analitik sistemlərlə təhciz olunmuşdur. Sistemlər işlənmə mərkəzi kompleksinə qoşulan 36 video tanıma kameralarına qurularaq, məlumat panellərini (VMS) idarə edir. 4 tam rəng spektrini əks etdirən 4 matris panelləri tunellərin girişində və bir yolayrıcında qurulmuşdur. hər xətt üçün tavanın altında 9 kiçik panel qurulmuşdur. Tamamı ilə inteqrasiya olunmuş sistem tunneldə baş verən hadisələri tanıyaraq qeyd etməyə imkan verir (məsələn, xətt üzərində düşmüş əşyalar, piyadalar, əks istiqamətdə hərəkət, su basqını və s.)(VMS) panellərin vasitəsi ilə, xəbərdarlıq məlumatları yayımlayaraq sistem sürücüləri məlumatlandırır (məsələn sürət məhdudiyyəti nişanlarını dəyişməklə, dolama yol istiqamətini, bağlı zolaq və s. kimi məlumatları göstərməklə)

  Bütün qəza və digər hadisələr haqqında məlumat, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinə (NİİM) ötürülür və ümumi şəhərin nəqliyyat idarəetmə sisteminə inteqrasiya olunur.
  Akkord GPS
  «GPS Solution» şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən Akkord Sənaye-Tikinti İnvestisiya korporasiyasında avtonəqliyyatın monitorinq kompleks sistemi tətbiq olunmuşdur

  Layihənin birinci mərhələsi çərçivəsində, Akkord şirkətinin Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindəki bütün yük və nəqliyyat vasitələri GPS və GLONASS trekerləri vasitasi ilə GPS.AZ veb-monitorinq sisteminə qoşuldular. Layihənin əsas məqsədi nəqliyyat şöbəsinin iş səmərəsinin artırılması, şirkətə məxsus nəqliyyat vasitələrindən sui istifadə olunmasının qarşısını almaq, həmçinin texniki xidmət və yanacaq-sürtkü materiallarına çəkilən xərclərin azalmasıdır.

  2 ci mərhələdə sürücülərin identifikasiyası , yanacaq sərfiyyatına, yük nəqliyyatının kütləsinə və betonqarışdıran maşınların işinə real vaxt rejimində nəzarət sistemləri tətbiq olunacaq.

  Nəqliyyat vasitələrinin avtomatlaşdırılmış mühasibat, sifariş, texniki xidmətə və ehtiyyat hisələri anbarlarına nəzarət sistemlərinin tətbiqi və həmçinin Akkord şirkətinə məxsus zavodlarda beton buraxılışına nəzarət sistemləri ilə inteqrasiya, bu layihənin fərqləndirici xüsusiyyələrindəndir.