Новости
16
07
13
IBM PureFlex sistemi ilə yeni bazarlarda müvəffəqiyyətli rəqabət.
Sadələşdirilmiş İstismar: Azersun, məhsul sifarişinin işlənməsi üçün kritik əhəmiyyətli biznes-əməliyyatları daha sadə, sürətli və səmərəli üsulla la idarə edir.

Məxsusi ekspertiza: Avtomatlaşdırılmış, optimal və inteqrasiya olunmuş İT mühiti ilə, Azersun virtual maşınları ani olaraq qurmağa və bununla müqayisə olunmaz biznes davamlılığını və fasiləsiz xidmət çatdırılmasını təmin edir.

Layihə zamanı qurulmuş inteqarsiya:Aparat və proqram təminatı inteqrasiyası Azersun şirkətinə ənənəvi arxitekturadan törənən xərcləri azaldaraq qənayət olunmuş maliyyə və insan resurslarını biznesin inkişafı üçün vacib olan digər lahiyələrə yönəltməyə imkan verir.